عنوان پايان‌نامه
تأثیر موقعیت اجتماعی مجرم بر مجازات از منظر فقه و حقوق
رشته: 
حقوق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب دکتر محمد رضا رهبرپور
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا باقرزاده
استاد داور: 
جناب دکتر محمود مهدوی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد رضایی
تاريخ: 
21 / 12 /93
ساعت: 
10:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها