جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تأثیر ملاک ارزش گذاری اخلاقی بر اصول حاکم بر سیاست گذاری های اقتصاد اسلامی
رشته: 
فلسفه اقتصاد اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی جابری
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد حسین شریفی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکترمحمد بیدار پرچین علیا
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدمحمد علی موسوی
تاريخ: 
20 / 08 / 99
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها