جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تأثیر مؤلفه های قدرت انقلاب اسلامی بر دیپلماسی عمومی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر هادی شجاعی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمزه علی وحیدی منش
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای میرزامحمد عاقلی
تاريخ: 
02 / 09 / 1400
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها