جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تأثیر سکولاریسم بر علوم طبیعی نوین
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر یار علی کرد فیروزجایی
استاد مشاور: 
آقای مهدی مشکی
استاد داور: 
دکتر یوسف دانشور
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام احد گنجعلی خانی
تاريخ: 
11 / 11 / 94
ساعت: 
08:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها