جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
تأثیرسیاست های پولی در توزیع عادلانه ثروت و درآمد در اقتصاد مقاومتی
رشته: 
علوم اقتصادی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدکاظم رجایی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سعید فراهانی فرد
استاد داور: 
جناب آقای دکتر حسین صمصامی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی جابری
جناب آقای دکتر محمدجواد توکلی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمود مختاربند
تاريخ: 
03 / 11 / 98
ساعت: 
7:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها