عنوان پايان‌نامه
تأثیرات متقابل فقه حکومتی و عرفان سیاسی
رشته: 
جامعه شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر ذبیح الله نعیمیان
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا کرمانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی ابوطالبی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید محمد حسین متولی امامی
تاريخ: 
29 / 10 / 93
ساعت: 
9:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها