جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بهره‌گیری از مقاصد شریعت در حل تعارض فقه در اخلاق
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي محمود فتحعلي
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سعید ضیائی فر
استاد داور: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدجواد مهاجرانی
تاريخ: 
23 / 11 / 1400
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها