جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بسته درمانی والد فرزند بر اساس منابع اسلامی برای کاهش نشانه های اختلال نافرمانی و اختلال سلوک نوجوانان 12 تا 16 سال و امکان سنجی آن
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رحیم میردریکوندی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید رفیعی هنر
استاد داور: 
جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد رضا جهانگیرزاده
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رضا مهکام
جناب آقای دکتر غلامرضا جندقی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علی صادقی سرشت
تاريخ: 
19 / 11 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها