عنوان پايان‌نامه
بسترهای شکل گیری شورای واتیکانی دوم،مصوبات و پیامدهای آن
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی صانعی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسین طاهری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر جواد باغبانی آرانی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام هادی ملائی
تاريخ: 
18 / 11 / 93
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها