عنوان پايان‌نامه
بررسی چگونگی تاثیر متقابل عقل و صفات نفسانی در کتاب و سنت
رشته: 
تربیت مربی اخلاق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجة الاسلام عسگری سلیمانی امیری
استاد مشاور: 
آیت الله تحریری
استاد داور: 
حجة الاسلام دکتر مظفری
دانش‌پژوه: 
حجة الاسلام محمد علی خسروی
تاريخ: 
26 / 7 / 93
ساعت: 
12:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها