جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی چالش های ساختاری امنیت بین الملل و راه حل آن از منظر فقه اسلامی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر قاسم شبان نیا
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدجواد نوروزی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سعید باغستانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مهدی جهان
تاريخ: 
16 / 02 / 99
ساعت: 
11
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها