جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی چالش‌های نظری درباره امکان تولید علوم انسانی اسلامی بر اساس دیدگاه علامه مصباح یزدی(ره)
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدعلی محیطی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی مصباح
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمود نمازی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدحسین حسینی
تاريخ: 
29/ 10 / 1401
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها