جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی پاسخ های داده شده به تناقضات کتاب مقدس
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر جواد باغبانی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین نقوی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر عباس رسول زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیداسماعیل سیدزاده
تاريخ: 
01 / 10 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها