جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی و نقد نظریه این همانی ذهن و مغز بر اساس اندیشه اسلامی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جعفری
استاد مشاور: 
جناب دکتر حسن یوسفیان
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدسربخشی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای وحید سلیمانی
تاريخ: 
29 / 09 / 99
ساعت: 
12:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها