جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی و نقد ادله عقلی انکار تجرد نفس انسانی در کلام اسلامی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر حسن یوسفیان
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر بهنام ملک زاده
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر صفدر الهی راد
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای احمدرضا کفراشی
تاريخ: 
23 / 10 / 98
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها