جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی هویت روح بخاری(به عنوان رابطه نفس و بدن) از منظر ابن سینا و صدرالمتألهین و مقایسه آن با عملکرد سیستم‌های‌عصبی در عصب‌شناسی معاصر
رشته: 
حکمت متعالیه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای سید یدالله یزدان‌پناه
استاد مشاور: 
جناب استاد حسین خیراندیش
جناب آقای دکتر ابراهیم بهزاد
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای عسکری سلیمانی امیری
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر رضا مهکام
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر ابوالحسن غفاری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حمید محسنی
تاريخ: 
13/ 12 / 1401
ساعت: 
13
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها