جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی نقش معادباوری در فعل اخلاقی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداکبر حسینی قلعه بهمن
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدسربخشی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حمیدرضا گودرزی
تاريخ: 
21 / 10 / 98
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها