جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی نقش ائمه جماعات در تحقق کارکردهای عبادی - فرهنگی - اجتماعی و سیاسی مساجد
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسن جعفری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محسن منطقی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدابوالفضل حسنی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای عباس عسگری
تاريخ: 
30 / 10 / 98
ساعت: 
18:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها