جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی نظریه شهود عقلی و حسی و نتایج آن بر اساس مبانی حکمت متعالیه
رشته: 
حکمت متعالیه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای سید یدالله یزدان پناه
استاد مشاور: 
جناب استاد عبدارسول عبودیت
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد سعیدی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای عسکری سلیمانی امیری
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر یارعلی کرد فیروزجایی
جناب آقای دکتر حسن عبدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمود شریفی
تاريخ: 
27 / 06 / 99
ساعت: 
9 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها