جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی مواجهه علامه بلاغی با اندیشه های کلامی یهودیت و مسیحیت
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی صانعی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر جواد باغبانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین نقوی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدمحمدتقی موسوی
تاريخ: 
06 / 02 / 1401
ساعت: 
9 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها