جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی مقایسه‌ای و تحلیلی انسان‌شناسی عرفانی ابن‌عربی و آگوستین
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا کرمانی
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین مظفری
جناب آقای دکتر مهدی کهنوجی
جناب آقای دکتر رضا گندمی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدجواد نیک‌دل
تاريخ: 
07/ 03 / 1401
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها