جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی مقایسه‌ای حکم اخلاقی سقط جنین و مبانی آن در امامیه و کاتولیک
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداکبر حسینی قلعه بهمن
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدتقی اسلامی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای حسین احمدی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی پاک‌پور
جناب آقای دکتر محمدجواد فلاح
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیفعلی کریم‌زاده
تاريخ: 
30/ 06 / 1401
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها