جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی مراحل تربیت اخلاقی در کودکی با تأکید بر منابع اسلامی
رشته: 
روان‌شناسی تربیتی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر هادی حسین‌خانی
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر سیدعلی حسینی‌زاده
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدرضا موسوی نسب
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر عباسعلی شاملی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی همت بناری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای خیرالله امیری
تاريخ: 
30/ 03 / 1401
ساعت: 
11
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها