جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی ماهیت و راه کارهای مقابله با گروهک های تکفیری از منظر فقه و حقوق بین الملل
رشته: 
حقوق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدابراهیم حسینی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا باقرزاده
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر قاسم شبان نیا
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدرضا دوستی
تاريخ: 
04 / 07 / 1400
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها