جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی قلمرو و کارکردهای دینی از دیدگاه سنت گرایان(با تأکید بر آراء سید حسین نصر)
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای اکبر میرسپاه
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی رضایی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای محمدباقر ملکیان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدهادی طالب نجف آبادی
تاريخ: 
16 / 11 / 98
ساعت: 
7:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها