جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی قلمرو دخالت دولت در اقتصاد از منظر اقتصاد اسلامی (مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران)
رشته: 
علوم اقتصادی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی جابری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید محمد کاظم رجایی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد رجایی
جناب آقای دکتر محمدجواد توکلی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی خطیبی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد آصف تقوی
تاريخ: 
9 / 11 / 1400
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها