جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی علوم دینی از دیدگاه محمد عماره
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر جواد گلی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر داود فاضل فلاورجانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد علی محیطی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد خلیلی تیمور
تاريخ: 
19 / 10 / 1400
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها