جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی رضایت باطن در معنویت اسلام و سکولاریسم دینی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جعفری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر ابوالفضل ساجدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مجتبی ارشدی بهادر
تاريخ: 
23 / 11 / 98
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها