جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی رتبه بندی ارزش های اخلاقی درحدیث جنود عقل و جهل
رشته: 
علوم تربیتی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمد صادق موسوی نسب
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر علی حسین زاده
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر هادی حسین خانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد سعید ایزدپناه
تاريخ: 
02 / 08 / 98
ساعت: 
07:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها