جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی رابطه موعود و صلح جهانی آخرالزمان در امامیه و مسیحیت صهیونیستی
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدعلی حسنی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسین طاهری آکردی
استاد داور: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی صانعی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر روح الله شاکری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حسن دین پناه
تاريخ: 
27 / 03 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها