جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی رابطه اعیان ثابته با اختیار
رشته: 
عرفان اسلامی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حسین مظفری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد سعیدی
استاد داور: 
جناب آقای دکتر اصغر نوروزی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علی کلهری
تاريخ: 
12 / 09 / 98
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها