جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی دیدگاه الحاد جدید درباره رابطه علم و اخلاق به روایت سم هریس
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر یوسف دانشور
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر تقی محدر
استاد داور: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حمیدرضا شاکرین
جناب آقای دکتر رضا اکبری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مرتضی فقیهی فاضل
تاريخ: 
01/ 04 / 1401
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها