جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطور تاریخی معانی حسن و قبح در کلام اسلامی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسین فاریاب
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر حسن یوسفیان
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جعفری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای جابر اسفندیارپور
تاريخ: 
24 / 10 / 98
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها