جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی ولایت فقیه در امامیه و مقام پاپی در کلیسای کاتولیک(ماهیت و کارکرد)
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی صانعی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسین طاهری آکردی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر قاسم شبان نیا
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سعید فتحی
تاريخ: 
08 / 02 / 1401
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها