عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی نظریه عدالت شهید صدر و جان رالز
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی جابری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدمحمدکاظم رجائی
استاد داور: 
جناب آقای محمود دهقانی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد آصف تقوی
تاريخ: 
2 / 11 / 93
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها