جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی نحوه مواجهه با علوم انسانی غربی از منظر علامه مصباح یزدی(ره) و فرهنگستان علوم اسلامی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جعفری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمود نمازی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر عباس گرائی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدروح الله نورافشان
تاريخ: 
12/ 06 / 1401
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها