جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی مواجهه اسلام و هندو با مسأله شر
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداکر حسینی قلعه بهمن
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر جعفر احمدی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین نقوی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای امیر سام دلیری
تاريخ: 
03 / 10 / 99
ساعت: 
12:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها