جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی ملاک های هویت شخصی از منظراندیشمندان اسلامی وغربی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جعفری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مرتضی رضایی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر ابوالفضل ساجدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید محمد قاضوی
تاريخ: 
06 / 09 / 98
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها