جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی معضل جفت‌شدگی در دوگانه انگاری جوهری از منظر فلسفه ذهن و فلسفه نفس اسلامی با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین عسکری سلیمانی امیری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسن فاطمی نیا
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمود نمازی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدمهدی کریم پور بصرا
تاريخ: 
26 / 10 / 1400
ساعت: 
8:40 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها