جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی مراقبه در عرفان اسلامی و عرفان بودایی با تأکید بر مکتب ابن عربی و مکتب ذِن
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر علی موحدیان عطار
استاد مشاور: 
دکتر ابوالفضل محمودی و حجت الاسلام دکتر علیرضا کرمانی
استاد داور: 
دکتر امیر خواص و حجت الاسلام دکتر علی امینی نژاد و حجت الاسلام دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جعفر احمدی
تاريخ: 
20 / 11 / 94
ساعت: 
18:45
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها