جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی مراقبه در عرفان اسلامی و عرفان بودایی با تأکید بر مکتب ابن عربی و مکتب ذن
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر علی موحدیان عطار
استاد مشاور: 
دکتر ابوالفضل محمودی و حجت الاسلام دکتر علیرضا کرمانی
استاد داور: 
حجت الاسلام علی امینی نژاد و حجت الاسلام دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن و دکتر امیر خواص
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جعفر احمدی
تاريخ: 
30 / 03 / 95
ساعت: 
10:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها