جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی مبانی انسان شناختی نظریات مصرف در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف و پیامدهای اقتصادی آن
رشته: 
فلسفه اقتصاد اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جمال خلیلیان
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر پرویز داودی
جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید محمد کاظم رجایی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی جابری
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد رجایی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مصطفی ابوطالب
تاريخ: 
11 / 07 / 98
ساعت: 
16
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها