عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی علم پیشین خداوند به اشیاء از منظر صدرالمتالهین و عرفان نظری
رشته: 
عرفان اسلامی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر عبدالرسول عبودیت
استاد مشاور: 
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای علی امینی نژاد
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای یداله یزدان پناه
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای محمود شریفی
تاريخ: 
31 / 6 / 93
ساعت: 
17:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها