جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله مصباح یزدی(ره) در باب مقدمات فعل اختیاری
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر عبداله فتحی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی احمد خان‌بیگی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای عسکری سلیمانی امیری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقایحامد اسماعیلی‌مهر
تاريخ: 
19/ 10 / 1401
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها