جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی حکومت دینی در قرآن و عهدین(ماهیت،شئون و ویژگی‌ها)
رشته: 
دین نشاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی صانعی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین نقوی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر صفدر الهی راد
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حجت احسان‌بخش
تاريخ: 
03/ 03 / 1401
ساعت: 
9:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها