جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی جنسیت از منظر اندیشمندان موج دوم فمینیسم و مفسران قرآن(با تأکید بر نظرات سیمون دوبوار،علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی)
رشته: 
دانش اجتماعی مسلمین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای قاسم ابراهیمی پور
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر اسماعیل چراغی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر صادق گلستانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدجواد حیدربیک نژاد
تاريخ: 
17 / 02 / 99
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها