جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تصور از خدا بر اساس اسماء الهی در آیات و روایات و ساخت پرسش نامه آن
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدناصر سقای بی ریا
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید رفیعی هنر
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا احمدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای احد امیدی
تاريخ: 
09 / 04 / 99
ساعت: 
7:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها