جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تحلیلی نقش نهضت اصلاح دینی در مرجعیت‌زدایی در دین و تأثیر آن بر جریان روشنفکری ایران
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدعلی حسنی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جعفری
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدباقر قیومی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیداحمد طباطبایی ستوده
تاريخ: 
30/ 06 / 1401
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها