جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تحلیلی روش تفسیری علامه طباطبایی و قدیس آگوستین
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد حسین طاهری آکردی
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدعلی حسنی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی صانعی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر لطف الله جلالی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محسن تنها
تاريخ: 
04 / 12 / 1400
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها