جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی نظریه کنش متقابل نمادین و ارائه دیدگاه بدیل با تأکید بر دیدگاه های علامه طباطبایی و علامه جوادی آملی
رشته: 
دانش اجتماعی مسلمین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر سید حسین شرف الدین
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای قاسم ابراهیمی پور
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد فولادی وندا
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر حسن خیری
جناب آقای دکتر داود رحیمی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای عبدالحسن بهبهانی‌پور
تاريخ: 
01/ 04 / 1401
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها